Una escola amb drets
comença en tu

Dret a la tribu
Dret al paraigua
Dret al secret
Dret la panxacontenta
Dret a jo =tu =ella
Dret a la gandula
Dret al trenca-closques
Dret a les ales
Dret al micro
Dret a la pau
Dret a l’abraçada
Dret a la tireta
Dret a la regadora
Dret a la pilota
Dret a ser qui sóc
Dret a la cabana