Una escola amb drets
comença en tu

Vull ser una escola amb drets!

Esdevenir una escola amb drets implica que tots els processos educatius i relacionals que tenen lloc en el centre educatiu són analitzats i treballats des de la perspectiva basada en els drets de la infància.