Una escola amb drets
comença en tu

Amnistia Internacional

Enllaç: http://www.amnistiacatalunya.org/edu/cat/

El Grup d’Educació d’Admnistia Internacional Catalunya treballa per promoure iniciatives amb l’objectiu de difondre l’educació en drets humans en els diferents nivells educatius , elaborar materials didàctics i assessorar sobre educació en drets humans a les persones que ho sol·liciten.

Aulas Creativas

Enllaç:  http://aulascreativas.net/

Aulas Creativas és un projecte obert i dinàmic creat amb l’objectiu de possibilitar els espais necessaris perquè la comunitat educativa pugui compartir les seves inquietuds i motivacions tot contribuint a fer del món un lloc una mica millor. 

Centre Promotor d’Aprenentatge Servei

Enllaç: http://www.aprenentatgeservei.cat

El Centre Promotor d’Aprenentatge Servei és un espai generador d’iniciatives i confluències d’accions encaminades a facilitar i reforçar els projectes d’ApS. La seva pàgina web us permetrà endinsar-vos en la metodologia d’ApS i enriquir-vos a través d’una gran varietat d’experiències. 

Despinfantil

Enllaç: http://www.despinfantil.es/

Despinfantil.es és una finestra oberta a tot allò que interessa i que poden fer les nenes i els nens de Sant Joan Despí. Aquí trobareu un munt d'informació sobre les activitats que s'organitzen per a elles i ells: cultura, esport, lleure... I també seccions específiques de tot allò que fan els infants per la ciutat com, per exemple, la campanya dels Drets dels Infants o els projectes del Consell dels Infants.

EduAlter

Enllaç: http://www.edualter.org/index.ca.htm

Una xarxa de recursos que ofereix una gran diversitat de materials pedagògics, informació i documentació al professorat de primària i secundària sobre temes de pau, interculturalitat i desenvolupament.

Educación Sin Fronteras

Enllaç: http://www.educacionsinfronteras.org/es/

Educación Sin Fronteras és una Organització No Governamental de Desenvolupament que promou el dret universal a una educació transformadora. La seva missió a Espanya es treballar perquè cada vegada més persones i col·lectius participin en la construcció d’un món més just, equitatiu i solidari.  

Els drets de l’infant

Enllaç: http://www.dretsinfant.cat/recursos-professionals-families/index.php/ca/inici

Amb l’objectiu de promocionar i sensibilitzar a tota la comunitat sobre els drets dels infants, aquest web es posa en marxa a través del projecte dels drets de l’infant  i ofereix recursos pedagògics, bones pràctiques i altres materials per treballar al voltant d’aquest tema.

Enreda’t

Enllaç: www.enredate.org/cat                                                                  

Enreda’t és el programa educatiu d’UNICEF que s'adreça al professorat i educadors amb la finalitat de promoure el coneixement dels drets de la infància i el desenvolupament d'una ciutadania global solidària i responsable.

Escola de Cultura de Pau (ECP)

Enllaç: http://escolapau.uab.cat/index.php

L’escola de Cultura de Pau treballa amb el propòsit d’organitzar activitats acadèmiques, de recerca i d’intervenció relacionades amb la cultura de pau, l’anàlisi, la prevenció i la transformació de conflictes, l’educació per la pau, el desarmament i la promoció dels drets humans.

Famílies amb Veu
Enllaç: http://www.familiesambveu.cat

Famílies amb Veu és un projecte al servei de les famílies per potenciar la seva veu al sistema educatiu. Les mares i els pares esdevenen agents fonamentals per garantir el compliment dels drets més enllà de l’àmbit escolar i les condicions per a un millor desenvolupament de l’infant.  Així doncs, aquest web et permetrà endinsar-te en el projecte i trobar un espai de diàleg i de trobada entre els sectors de famílies que treballen per millorar l’escola.

Federació Catalana d’ONG (FCONG)

Enllaç: http://www.confederacio.org

La Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament que treballa per fomentar una cultura de pau; per dotar a la societat civil catalana de veu pròpia per la defensa dels Drets Humans; i per incidir en favor de la justícia social i l’equitat arreu mitjançant una cooperació transformadora.

Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC)

Enllaç:  http://www.fapac.cat/

La federació és l'espai de relació, coordinació i treball comú entre les AMPA de Catalunya que treballa per una educació de qualitat, catalana, laica, equitativa, integradora, inclusiva, gratuïta, democràtica i coeducativa i centra els seus valors se en la participació, representativitat, transparència i independència. El seu web podreu trobar recursos, ofertes formatives, xerrades, etc.

Fundació Jaume Bofill

Enllaç: http://www.fbofill.cat

La Fundació Jaume Bofill treballa en la millora i el desenvolupament de l'educació amb l'objectiu d'assolir al nostre país una societat cohesionada i equitativa. A la seva pàgina web podreu trobar publicacions i vídeos sobre el món educatiu i sobre temes vinculats amb els drets de la infància.

Observatori Europeu de la TV infantil (OETI)

Enllaç: http://www.oeti.org

L’Observatori Europeu de la TV infantil (OETI) és una entitat independent sense ànim de lucre creada l’any 1997 per l’Associació Comissionada  de les Arts Audiovisuals de Barcelona. Entre les seves prioritats està treballar la defensa dels drets dels infants, aconseguir que aquests tinguin criteris audiovisuals a través de l’alfabetització i que els programes de televisió i audiovisuals en general destinats a la infància siguin educatius, formatius i entretinguts.

UNICEF

Enllaç: http://www.unicef.es/cat

UNICEF treballa per assolir que el dret a l’educació sigui una realitat per a tots els infants. Els seus programes aborden aquest repte d’una manera global, advoquem per la reducció de les taxes escolars, la millora de les infraestructures escolars, els canvis legislatius i la formació del professorat.

Senderi. Educació en valors

Enllaç: http://www.senderi.org/

Senderi és una pàgina web especialitzada en educació en valor. És un recurs educatiu de caràcter gratuït que està a disposició de totes les persones interessades en el foment dels valors per la construcció d’una ciutadania activa, compromesa i solidària.

Xarxa de drets dels infants

Enllaç: www.xarxadretsinfants.cat

La Xarxa dels Drets dels Infants és una xarxa d’acció entre entitats de la ciutat de Barcelona que treballen temes d'infància, amb l’objectiu general de promocionar i defensar el desenvolupament dels drets universals de la infància a la ciutat de Barcelona.

Tipologia de lectura: