Una escola amb drets
comença en tu

Bonal, X. (2012). El dret a l'educació a Catalunya. UNICEF Comitè Catalunya.

A través d’aquest article, l’autor revisa l’estat de la qüestió del dret a l’educació, fa palesa sobre les mancances actuals quant al compliment efectiu del mateix i argumenta la importància de concebre el dret a l’educació en un sentit més ampli. El text emfatitza la necessitat de garantir la igualtat d’oportunitats a l’accés a l’educació, de lluitar contra la segregació escolar, d’activar polítiques per combatre el fracàs escolar i l’abandonament educatiu prematur, de valorar i potenciar la formació al llarg de la vida i l’educació no formal i de treballar per garantir una atenció de la diversitat educativa efectiva i de qualitat.

Disponible a: http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/DOCS-EDUCACIO.pdf

Botella, C. (1999). Juristes sense  fronteres i els drets dels infants. El desè aniversari de la Convenció dels drets dels infants. Revista de Llengua i Drets, 32, 143-160.

Disponible  a: http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2008-09-19.9869480316/Juristes_sense_fronteres_i_els_drets_dels_infants._El_dese_aniversari_de_la_Convencio_dels_
drets_dels
_infants/ca

Bradford, J. El terme ‘espiritual’ a la Convenció. Comissió de la infància, justícia i pau.

Buscallà, R. (1998). Els drets dels infants. Una defensa gens fàcil. Quaderns del CAC, 3, 25-28.

Cal prioritzar els drets dels infants als drets dels adults. Hauríem de mirar el món amb els seus ulls. En aquest article s’exposen algunes situacions en què el menor es converteix en la víctima i en què la defensa dels seus drets és complexa, però possible.

Disponible a: http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q3buscalla.pdf

Cajiao, F. (1998). Niños y jóvenes como ciudadanos de pleno derecho. La participación de los niños y los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño: visiones y perspectivas. UNICEF: Bogotà, 17-31.

Disponible a: http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/bogota.pdf

Cots, J. (2005). El derecho a la participación de los niños. Revista de Educación Social, 4.

Seguint la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant, els drets de participació són necessaris per tal de créixer com a persona; es consideren voluntaris, però requereixen iniciativa personal i han de ser actius. A la Convenció, aquests drets són el d’opinió, de llibertat d’expressió, de pensament, de consciència i de religió, la llibertat d’associació, la protecció de la vida privada i el dret a una informació adequada.

Cots, J. (2006). La Convenció: l’últim o el primer pas? A:Senderi. Educació en valors.

Disponible a: http://www.senderi.org/index.php?view=article&type=raw&catid=48%3Aopinio...

Cots, J. (2007). Los derechos de los niños en el mundo. De las declaracions a la necesaria aplicaciónMonitor educador, 119, 15-17.

Cots, J. (2010). Vintè aniversari de la Convenció sobre els Drets de l’InfantBarcelona societat. Revista del coneixement i anàlisi social, 18, 106-115.

Aquest article invoca la presència d’experts internacionals de gran rellevància que, en un moment o altre d’aquest vint anys, ens han deixat el testimoni del seu profund coneixement sobre la Convenció. Tanmateix, també exposa la progressiva i a vegades difícil acceptació de la Convenció en aquest període i els impulsos que han estat necessaris per promoure la seva aplicació, així com els obstacles que han pogut dificultar la plena satisfacció dels drets dels infants.

Disponible a: http://w110.bcn.cat/fitxers/observatorisocial/barcelonasocietatnm18.215.pdf

Cots, J. (2011). Cal potenciar l’escolta dels infants. Revista Guix. Elements d’acció educativa, 374.

Dewey, J. (1897). Qu’est-ce que l’interêt de l’enfant? Editions Delachaux et Niestlé.

Disponible a: http://www.meirieu.com/PATRIMOINE/deweyinteret.pdf

Diari ARA (2014). Compromís Escoles solidàries. Suplement aracriatures pp. 10-12. Barcelona, 4 d'octubre.

Díaz-Aguado, M. (2004). Educación intercultural y cooperación. Una nueva interacción educativa para un mundo que también es diferente. Ediciones de la Universidad de Sevilla, 22.

En aquest article es presenten reflexions i propostes metodològiques desenvolupades a través d’una llarga sèrie d’investigacions sobre com dur a la pràctica els objectius de l’educació intercultural de forma que sigui possible avançar simultàniament en la igualtat de drets i en el dret a la pròpia identitat.

Disponible a: http://revistas.um.es/index.php/educatio/article/view/99

Díez, E. (2012). Educar en y para el decrecimiento. Cuadernos de Pedagogia, 421, 86-89.

Disponible a: http://proyectoavolar.files.wordpress.com/2012/03/decrecimiento.pdf

Entreculturas (2014) INCLUSIÓ I EQUITAT: Una educació que multiplica oportunitats.

En l'actualitat s'entén, de manera general, que l'educació inclusiva comporta la transformació dels centres educatius per a superar qualsevol forma d'exclusió. A més, es considera que l'educació no només té lloc a les escoles, també en contextos no formals i informals, com la família o la societat en el seu conjunt. L'educació inclusiva és, en l'actualitat, part consubstancial de l'aprenentatge per a tota la vida. Presenta tres estudis de cas d'educació inclusiva: l'educació intercultural amb el poble maia a Guatemala, portada a terme per Fe i Alegria Guatemala; l'educació de nens i nenes amb discapacitats d'un camp de refugiats a Malawi, posada en marxa pel Servei Jesuïta a Refugiats en aquest país africà, i l'educació amb joves en risc d'exclusió del Col·legi Blanca Paloma, SAFA, a Sevilla, Espanya

Disponible a: https://www.entreculturas.org/es/publicaciones/inclusi-n-y-equidad-una-educaci-n-que-multiplica-oportunidades

Essomba, M.A., Olivé, C., Alabart, M.A., Rossel, J.J. (2007). Drets i deures dels infants. Autonomia, autoritat i responsabilitatRevista Guix. Elements d’acció social, 334.

Els drets dels infants són una conquesta social que està consolidada en l'àmbit formal i legal, però de vegades desapareixen en les dinàmiques de la vida quotidiana, són invisibles als ulls de les persones adultes. L'educació ha de ser l'espai social per a la presa de consciència sobre aquests drets entre els infants, el terreny d'experimentació del seu exercici, com també el lloc d'aprenentatge de la llibertat i de la responsabilitat que aquests drets comporten.

Disponible a: http://guix.grao.com/revistes/guix/334-una-mirada-educativa-des-de-la-infancia-viii-jornades-dacute-escoles-0-12/drets-i-deures-dels-infants-autonomia-autoritat-i-responsabilitat#

FMRPC. (2011). Compromís ètic del professorat. Barcelona: Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.

Disponible a: http://www.fmrp.cat/inici/20/el-compromis-etic-del-professorat

Funes, J. (2006). Infants d'avui, drets d'avui. Drets i responsabilitat d'infants i joves. Escola d'Estiu 2006. Rosa Sensat, 117-126.

Aquest article té tres parts diferenciades: La primera i la segona l'autor les dedica a recordar conceptes i la final situa alguns drets en la realitat actual, fent un exercici creatiu per recordar aquells que tenen a veure amb la quotidianitat infantil.

Disponible a: http://www2.rosasensat.org/files/escola_d_estiu_2006_drets_i_responsabil...

García, M. (1998). Familia, escuela y democracia: Los pilares de la participación infantil. La participación de los niños y los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño: visiones y perspectivas. Actas del seminario. UNICEF: Bogotá, 71-76.

Disponible a: http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/bogota.pdf

González, M., Figuer, C., Malo, S. i Casas, F. (2006) La convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels infants: reflexions sobre les seves implicacións educatives. A. Senderi. Educació en valors.

Disponible a: http://www.senderi.org/index.php?view=article&type=raw&catid=48%3Aopinio...

Hammbarberg, T. (2011). El principi de l’interès superior de l’infant. Journal du Droit de Jeunes, 303.

Konterllnik , I. (1998). La participación de los adolescentes: ¿Exorcismo o construcción de ciudadanía? La participación de los niños y los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño: visiones y perspectivas. Actas del seminario. UNICEF: Bogotá, 33-44.

Disponible a: http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/bogota.pdf

Landsdown, G. (1998). La creación de escuelas centradas en el niño. La participación de los niños y los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño: visiones y perspectivas. UNICEF: Bogotá, 59-69.

Disponible a: http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/bogota.pdf

Luengo, P.L. (1997). La marginación y los espacios de supervivencia. Infancia urbana y vida cotidiana. Actas de las Jornadas "Los niños en la ciudad". 109-116.

Meirieu, P. (2009). Quins infants deixarem al nostre món? Jornada Marta Mata, Fundació Àngels Garriga.

 

Martínez, M. i Buxarrais, M.R. (2009). Educación en valores y educación emocional: propuestas para la acción pedagògica. Revista Electrónica Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 10(2), 263-275.

Disponible a: http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_10_02/n10_02_buxarrais_martinez.pdf

Ochaita, E. i Espinosa, M.A. (2012). Los derechos de la infancia desde la perspectiva de las necesidades. Edit.um. Edicions de la Universitat de Múrcia, 30, 2.

L’objectiu d’aquest article és presentar un resum de treball teòric i pràctic sobre necessitats i els drets de la infància. Aquest parteix de la idea que les necessitats humanes, i, en conseqüència, també les dels nens i nenes, poden considerar-se el fonament moral dels seus drets recollits a la Convenció sobre els Drets de l’Infant.

Disponible a: http://revistas.um.es/educatio/article/view/153671

Oliver, Q. (2014). Educar para la democracia. La democracia te necessita. Revista Perspectiva, 3, 35-37. 

Disponible a: http://www.revistaperspectiva.com/files/files/dossier/DOSSIER%203%20COMPLETO.pdf

Pascual, L. (2014). Una escola amb dretsL'estat de la democràcia en el context de la globalització. Butlletins de Senderi. Educació en valors, 39. 

Disponible a: http://www.senderi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1080...

Pérez, J.J. (1998). El niño como sujeto social de derechos: una visión del niño para leer la Convención. La participación de los niños y los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño: visiones y perspectivas. Actas del seminario. UNICEF: Bogotá, 45-46.

Disponible a: http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/bogota.pdf

Puig, J.M. (2011). Per què l’aprenentatge servei crea humanitat? Revista Guix. Elements d’Acció Educativa, 376.

Ravetllat, I. (2006). La infància a la nostra societat. Nous reptes de futur. A: Senderi. Educació en valors.

Disponible a: http://www.senderi.org/index.php?view=article&type=raw&catid=48%3Aopinio...

Redac. (2013). Comunicació efectiva a l’aula. L’habilitat d’escoltarRevista Guix d'infantil. Àmbit 0-6, 73.

Escoltar i sentir són dues activitats diferents. Sentir és un procés físic, que pot ser involuntari. Escoltar, en canvi, és una activitat voluntària, un procés mental que requereix determinades condicions, com ara calma, interès i atenció. Per escoltar activament, hem de centrar la vista, l´oïda i la ment en els sons i en els gestos de qui parla.

Disponible a: http://guixinfantil.grao.com/revistas/guix-infantil/073-metode-montessori/comunicacio-efectiva-a-l-aula-l-habilitat-d-escoltar

Santos, M., et.al. (2007). La Convenció dels Drets de l’Infant, el procés de canvi social i perspectives futures. Drets i responsabilitats d’infants i joves. Escola d’estiu 2006. Associació de Mestres Rosa Sensat, 9-21.

Disponible a: http://www2.rosasensat.org/files/escola_d_estiu_2006_drets_i_responsabilitats_d_infants_i_
joves.pdf

Terzi, N. (2009). Drets dels infants, responsabilitat i bones pràctiques: dret a l’amor, a la comprensió i a la protecció. Revista de l’Associació de mestres Rosa Sensat, 171, 13-17.

El reconeixement de les necessitats fonamentals dels infants es pot traduir en una pràctica educativa que els permeti viure plenament una situació de benestar i de vida plaent. No sempre és fàcil trobar elements bàsics que estructurin la qualitat de la vida dels nens molt petits, ja sigui a institucions com l'escola bressol, ja sigui a la vida i a les relacions familiars. El punt que es desenvolupa al llarg de l'article és el dret dels infants a l'amor, a la comprensió i a la protecció.

Torres, J. (2005). Educació infantil i drets de la infància. Revista Guix Infantil. Àmbit 0-6, 24, 38-44.

Un dels resultats del segle xx, al qual la feminista i educadora sueca Ellen Key el 1900 ja va pronosticar com el ½segle dels infants, és que, com a fruit de les investigacions que sobre la infància es van realitzar en gairebé tots els àmbits del saber, el món de l'educació infantil va patir una radical reconceptualització. Com a conseqüència dels nous descobriments sobre el desenvolupament i l'educació de les nenes i els nens de menys de sis anys, les necessitats de la infància i els seus drets passen a ser el centre d'atenció i a constituir les línies de força per a l'argumentació i la justificació de l'educació infantil.

Disponible a: http://guixinfantil.grao.com/revistes/guix-infantil/024-infancia-i-vida-en-grup/educacio-infantil-i-drets-de-la-infancia

Tipologia de lectura: