Una escola amb drets
comença en tu

Associació de Mestres Rosa Sensat, Comissió de la infància, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona. (2006). Els Drets de l’Infant. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.

En aquesta edició en format PDF trobem el text íntegre dels drets i al costat trobem un resum no oficial de les disposicions principals. Així mateix, també conté un senzill índex temàtic que facilita la identificació de l’article que ens interessa.

Disponible a: http://www.tiac.cat/documents/Drets%20dels%20Infants.pdf

BICE. (2009). Crida mundial per a una nova mobilització a favor de la infància. Ginebra: BICE

Disponible a: http://w110.bcn.cat/fitxers/dretscivils/crida1.663.pdf

Comissió de la infància i BICE. (2009). 20 anys de Convenció: la infància al món. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Direcció de serveis de Drets Civils.

Els textos recollits en aquesta publicació constitueixen un assaig per conèixer la situació de la infància al món vint anys després d’haver-se aprovat la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant.

Disponible a: http://w3.bcn.es/fitxers/dretscivils/annexe16.20anysdelaconvenci.685.pdf

Comissió de la infància, justícia i pau. (2010). Manifest de Montserrat. Les necessitats no materials de la infància, fonaments de la seva protecció. Abadia de Montserrat.

Comission des Communautés Européennes. (2007). Document de travail des services de la commission.
Quelle école pour le 21ème siècle? Bruxelles.

Fountain, S. (1994). ¡Nada más justo! Guía práctica para aprender acerca de la Convención sobre los Derechos del Niño. Nova York. UNICEF.

Quadern que recull una sèrie d’activitats per aprendre sobre la Convenció dels Drets de l’Infant. Inclou temes com les movilitzacions a Uganda, als Estats Units, al Regne Unit, a la Índia, a Bòsnia Herzegovina i al Brasil. A més, també inclou una planificació de l’acció i un annex amb el text complet de la Convenció sobre els Drets de l’Infant.

Fundació “La Caixa”. (2007). Declaració de Barcelona. III Congrés Mundial sobre els drets de la infància i l’adolescència.

Es centra en sis punts: pobresa, salut, maltractament, identitat, educació i participació.

Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadania. (2009). Documents de l’observatori dels drets de la infància. El dret de l’infant a ser escoltat. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Disponible a: http://www.de0a18.net/pdf/doc_drets_6_eldretdelinfant.pdf
 

Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família. (2005). Drets i deures als centres d’infants i adolescents. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Breu publicació que té com a finalitat difondre els drets i deures dels infants i adolescents acollits en centres i donar-los a conèixer d’acord amb la normativa catalana de serveis socials i de protecció i tutela de menors. 

Material publicat en català, castellà, àrab, romanès, anglès i francès.

Disponible a: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/10/19/12/20/8389ee03-8c48-4d70-b533-156c58018aa3.pdf

Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Direcció General d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa. (2012). Projecte de convivència i èxit educatiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 

El projecte de convivència és el document que engloba el conjunt d’accions encaminades a la millora de la convivència al centre educatiu i, per tant, recull les intervencions que el centre educatiu desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Disponible a: http://www.fepsu.es/docs/urbangroups/DC%2016%20PA.pdf 

Guadix, I. (coord). (1995). Educación para el desarrollo. Manual para el profesorado. Madrid: UNICEF.

Disponible a: http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Manual%20profesoradoEPD.pdf

Hammarberg, T. (1988). La escuela y los derechos del niño. Florència: UNICEF.

Disponible a: www.unicef-irc.org/publications/pdf/il_hammarberg_spa.pdf

Hodgkin, R.; Newell, P.  (2004). Manual de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Nueva York: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Disponible a: http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Manual_cdn.pdf

Martín. D.; Gisbert. R. (coord). (2006). Convención sobre los Derechos del Niño. Versión adaptada para jóvenes. Madrid : UNICEF, Comité Español.

Disponible a: http://www.unicef.org/lac/CDN_version_para_jovenes.pdf

Nacions Unides. (1989). La convenció sobre els Drets de l’Infant. Nacions Unides.

Disponible a: http://benestarsocial.paeria.cat/serveisespecialitzats/infancia/Convencio_drets_infancia.pdf

Oficina de l’Alt Comissionat pels Drets Humans. (2004). ABC: la enseñanza de los derechos humanos.
Actividades prácticas para escuelas primarias y secundarias. Nova York i Ginebra: Publicació de les Nacions Unides.

Disponible a: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ABCChapter1sp.pdf

Oliver, Q. (coord). (2011).Una escola amb drets. Un informe diagnòstic. Barcelona: UNICEF Catalunya.

Disponible a: http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Informe_de_la_recerca_DEF.pdf

Parlament de Catalunya. (2011). Llei dels drets i les oportunitats a la infància i l’adolescència. Barcelona: Publicacions del Parlament de Catalunya. Departament d’impressions.

Disponible a: http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/TL115.pdf

Save the Children. (2011). Agenda de la Infància 2012-2015. Propostes de Save the Children per a la X legislatura. Madrid: Save the Children España. 

L'Agenda de la Infància 2012-2015 està dirigida al proper govern d'Espanya, als partits polítics, als diputats i diputades i a la resta d'institucions de l'estat. Recull un seguit de propostes per a una millor protecció i garantia dels drets de la infància durant la X legislatura a Espanya i en el marc de les relacions exteriors i de cooperació per al desenvolupament. No aborda tots els problemes que afecten els nens i les nenes, però proposa l'adopció d'un seguit de reptes i de recomanacions que poden contribuir a millorar de manera significativa la protecció i el benestar de milions de nens i nenes en aquest país i al món.

Disponible a: http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/465/Agenda_de_Infancia_2012-2015.pdf

Save the Children. (2012). ¿En la equidad quién manda? Cómo promover en el preescolar. Manual para educadoras. Save the Children: Madrid.

Manual dedicat a les milers d'educadores i desenes d'educadors del nivell preescolar que té la intenció d'aportar elements per a la construcció d'un subjecte més lliure que construeixi una societat més justa mitjançant l’enfocament de l'equitat de gènere.

Disponible a: https://www.savethechildren.mx/sites/savethechildren.mx/files/resources/manual-equidad-generos.pdf

Save the Children. (2013). La Conciliación Laboral y Familiar en España. Madrid: Save the Children España.

Conciliar la vida laboral i familiar suposa poder fer front de manera equilibrada a la cura adequada dels fills, a les tasques domèstiques, a les contingències comunes (per exemple, amb qui deixar els fills quan estan malalts) i a les obligacions laborals. Articular tots aquests aspectes de manera eficaç és per a molts pares i mares una missió impossible.

Així doncs, aquest document pretén cridar l'atenció sobre el paper decisiu que juguen les normes i polítiques en matèria de conciliació i corresponsabilitat a la vida de les famílies i, per tant, el benestar dels nens i les nenes. 

Disponible a: http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/597/La_conciliacion_de_la_vida_laboral_y_familiarESP_vOK.pdf

Síndic de Greuges. (2012). Informe dels drets dels infants. Catalunya: Síndic de Greuges.

L’informe sobre els drets de l’infant 2012 és un informe específic sobre la situació de la infància a Catalunya en relació amb els drets establerts a la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant i la legislació relativa a la infància i a l'adolescència.

Disponible a: http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3743/Informe%20Infancia%202014_cat.pdf

Szelényi, Z. (coord). (2007). Compasito. Manual on human rights education for children. Council of Europe Publishing.

Disponible a: http://www.eycb.coe.int/compasito/pdf/Compasito%20EN.pdf

UNICEF. (2012). Estado mundial de la infancia 2012: Las niñas y los niños en un mundo urbano. Nueva York: UNICEF.

L’EMI 2012: Les nenes i els nens en un món urbà analitza la situació dels nens que creixen en entorns urbans i denuncia que la privació dels drets dels infants a la supervivència, la salut, la nutrició, l'educació i la protecció és una pràctica generalitzada. El document també informa sobre la magnitud d'aquestes desigualtats urbanes i proposa mitjans per garantir que els nens de les zones urbanes gaudeixin de vides segures, sanes i satisfactòries i que tinguin l'oportunitat de participar a les seves societats.

Disponible a: http://www.unicef.org/spanish/sowc2012/pdfs/SOWC-2012-Main-Report-LoRes-PDF_SP_01052012.pdf

UNICEF. (2013). Estado mundial de la infancia 2013: niñas y 2.niños con discapacidad. Nueva York: UNICEF.

L’informe analitza la situació dels nens i nenes amb discapacitat a nivell mundial, a través d’articles i taules estadístiques. Al llarg del informe s’exposen bases filosòfiques i pràctiques d’inclusió, la determinació dels obstacles i formulació de solucions prometedores, un anàlisi dels serveis sanitaris, nutricionals i educatius que podrien representar una sòlida base perque els nens i les nenes amb discapacitat tinguin vides plenes i gratificants, un anàlisi de les possibilitats i dificultats que implica garantir la protecció i el reconeixement jurídic contra l’explotació i l’abús, finalment en el capítol 5 s’examina la inclusió en el context de las crisis humanitàries.

Disponible a: http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/EMI_informecompleto.pdf

UNICEF. (2013). Infància a Catalunya 2012-2013. Catalunya: UNICEF.

UNICEF Comitè Catalunya presenta aquest primer informe sobre la situació de la infància a Catalunya en compliment de la seva missió de vetllar i fer seguiment de l’aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant del 1989 i donar a conèixer les recomanacions del Comitè dels drets de l’infant de les Nacions Unides específiques per a l’Estat espanyol. Aquest informe, emmarcat a la presentació del II Informe: Infància a España 2012-13, vol contribuir a situar la infància i els seus drets entre les prioritats de l’agenda social i política catalana a partir d’una primera anàlisi dels principals àmbits de l’aplicació de la Convenció a Catalunya.    

Disponible a:  http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Infancia_a_Catalunya_2012-2013.pdf 

UNICEF. (2007). Hacia la construcción de un modelo de protección de los derechos de la niñez indígena. Honduras: UNICEF.

La promoció i la protecció dels drets de la infància, i per extensió la dels pobles indígenes, és una experiència que per s'emprèn a Hondures primera vegada. L'expectativa és que es converteixi en un referent important per tal d'orientar les rutes d'actuació pel que fa a la temàtica a altres pobles amb característiques similars i, especialment, generar coneixements per a la conformació d'un veritable model de protecció dels drets de la infància indígena.

Disponible a: http://www.unicef.org/honduras/proteccion_ninez_indigena.pdf

UNESCO. (2005). Políticas educativas de atención a la diversidad. UNESCO: Santiago de Chile.

Aquesta publicació forma part d'una sèrie de tres volums que analitzen les polítiques educatives de cinc països llatinoamericans (el Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic i el Perú) des dels vectors de la convivència i la pertinença. 

Disponible a: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001470/147054s.pdf 

 

Tipologia de lectura: