Una escola amb drets
comença en tu

Joves de Nicaragua, participants en el projecte Cambios: Igualdad y Equidad de Género, comparteixen els seus aprenentatges, experiències i reflexions sobre com la seva participació activa i l’apoderament de les dones aconsegueixen canvis en la societat i les polítiques públiques.
Nivell educatiu:
Tipologia de recurs:
El Cicle de cinema i drets dels infants organitzat per la regidoria de Dona i Drets Civils ofereix un recull de pel·lícules amb l'objectiu de difondre, sensibilitzar i promoure els Drets Humans, ofereix un programa d'activitats per treballar els drets a l'escola i una guia d'observació dels drets dels infants.
Tipologia de recurs:
Amb aquest joc podreu conèixer i parlar sobre els drets dels infants amsb els vostres fills i filles d'una manera entretinguda
Tipologia de recurs:
Mitjançant tècniques cooperatives i participatives, aquests tallers proposen treballar amb infants el concepte d’educació inclusiva des d’una vessant conceptual, però també des d’una perspectiva pràctica.
Nivell educatiu:
Tipologia de recurs:
“Tirant pel dret” és un joc de taula elaborat per treballar l’educació en drets humans i drets dels Infants de la manera que millor sabem: jugant!
Tipologia de recurs:
El material educatiu està composat per una sèrie de recursos educatius perquè professorat, alumnat i famílies puguin conèixer i treballar, a través d’uns exercicis pràctics, els principis de la Convenció sobre els Drets de l’Infant.
Nivell educatiu:
Tipologia de recurs:
Aquest recurs esdevé una guia perquè el professorat de secundària pugui treballar la Convenció sobre els Drets de l'Infant a l'aula. El material està conformat per tres unitats didàctiques i un apartat complementari amb bibliografia i llocs web relacionats amb la temàtica.
Nivell educatiu:
Tipologia de recurs:
Aquest projecte convida als infants a treballar diferents temes relacionats amb els seus drets i deures. La finalitat es sensibilitzar i despertar la seva consciència individual per establir accions socials que propiciïn la participació de l'alumnat en temàtiques que afavoreixin el coneixement d'altres realitats i la pròpia.
Nivell educatiu:
Tipologia de recurs:
Aquest recurs proosa treballar a través de la cançó aspectes com les qualitats potencials internes de cadascú o el dret a pensar i opinar lliurement sense ser rebutjat.
Nivell educatiu:
Tipologia de recurs:
Una proposta didàctica per empatitzar amb les diferències i aprendre a respectar-les a través de la imaginació i la reflexió.
Tipologia de recurs:
Amb aquest material és pretén reflectir els elements que són importants per aconseguir una educació primerenca de qualitat. És una proposta d'activitats perquè la comunitat educativa es mobilitzi i reflexioni sobre la importància de l'atenció i educació d'aquesta etapa educativa i dels obstacles que milions d'infants afronten per poder exercir el seu dret a una educació de qualitat.
Nivell educatiu:
Tipologia de recurs:
Amb el títol “La rebel·lió de les places”, aquest material recull informació i ajuda a analitzar les mobilitzacions ciutadanes que en diversos punts del món reclamen justícia, drets civils i una democràcia realment participativa.
Nivell educatiu:
Tipologia de recurs:
A través de cinc activitats d'aula, aquest material proposa fer un balanç detallat dels avenços i retrocessos aconseguits fins ara en cadascun dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i aportar elements per reflexionar sobre el paper de les Nacions Unides i de la ciutadania en la lluita contra la pobresa.
Nivell educatiu:
Tipologia de recurs:
A través d'un text, l'activitat proposada pertèn mostrar a l'alumnat que els i les ciutadanes del planeta són capaces de realitzar accions amb impacte transformador a la realitat.
Nivell educatiu:
Tipologia de recurs:
Usant la metodologia dialògica, el Grup IREF proposa treballar 10 pel·lícules perquè l'alumnat pensi i reflexioni sobre els seus drets i deures.
Nivell educatiu:
Tipologia de recurs:
El material "Una ciutadania crítica" és una seqüència didàctica creada per a treballar l’anàlisi dels mitjans de comunicació dins l’àmbit de l’Educació per a la ciutadania.
Nivell educatiu:
Tipologia de recurs:
A hores d’ara encara hi ha molts llocs al món on el fet de rebre una alimentació bàsica cada dia continua sent un repte. Potser ja és hora de moure’s i canviar aquesta situació!
Tipologia de recurs:
Aquest recurs ofereix una guia didàctica perquè el professorat pugui treballar amb els seus alumnes la reflexió, l'anàlisi i l'expressió al voltant de temes com la dignitat humana o les diferents realitats que envolten el planeta.
Tipologia de recurs:
Una proposta per treballar els drets del l'infant a través de la imaginació, el diàleg i la reflexió.
Tipologia de recurs:
La propota d'una dinàmica de grup per treballar la cooperació i ensenyar a l'infant a posar-se en la situació dels altres.
Nivell educatiu:
Tipologia de recurs:

Pàgines