Una escola amb drets
comença en tu

Convertir el centre en un espai de trobada i formació, més enllà del merament disciplinar i acadèmic, fent-ne una escola de relacions amb el coneixement, amb la cultura; relacions interpersonals que permetin que famílies, alumnat, professorat, institucions se sentin part d'un projecte comú.
Aprendre de manera conjunta, alumnes i famílies, mitjançant preguntes i experimentació.
Implicar la comunitat al procés d’aprenentatge dels infants mitjançant una iniciativa que crida tothom a participar a tallers escolars i dóna, a més, l’oportunitat que coneguin l’escola i el seu funcionament.
Aconseguir la participació de les famílies a l’escola.
Aconseguir la participació de les famílies als processos d’aprenentatge dels alumnes i assolir una relació família-escola optimitzada per al desenvolupament del centre i la trobada de solucions idònies per a tothom.
Ajudar les famílies pel que fa als dubtes o a les necessitats de l’aprenentatge dels fills i filles mitjançant xerrades al centre.
Apropar les famílies a l’escola perquè en coneguin el funcionament i siguin partícips de l’aprenentatge dels fills.
Apropar família i escola mitjançant una tertúlia gastronòmica.
Donar a conèixer les matemàtiques des d’una perspectiva motivadora i participativa a través de jocs de taula, jocs tradicionals i activitats en què s’utilitza el cos com a mitjà d’aprenentatge.
Implicar tota la comunitat educativa, sobretot pares, mares i mestres, en un projecte comú per tal de millorar els resultats educatius i afavorir la cohesió social del centre educatiu.

Pàgines