Una escola amb drets
comença en tu

Potenciar una educació per a la ciutadania global a través de la promoció d’un currículum més integrat i democràtic, i una escola més participativa i ètica, on l'escola actuï com una autèntica comunitat educativa (una escola que aprèn), amb propostes més integrades, imaginatives i inclusives.
Aconseguir que els nois i noies amb més problemes de l’escola siguin més feliços i que el seu procés educatiu sigui un èxit, atenent les seves necessitats, en particular mitjançant tècniques perquè els professionals implicats aprenguin a programar i dirigir una acció educativa més individualitzada i propera.
Orientar l’alumnat cap a la pràctica professional amb el currículum de l’ESO com a mitjà d’aprenentatge.
Instruir i emancipar l’alumnat tot convergint en un projecte comú entre alumnes i docents. "No renunciar al projecte d’ensenyar, a la voluntat de transmetre, però introduir en aquest mateix trajecte una anticipació de la llibertat" (Philippe Meirieu). Tenir cura del progrés i les formes de pensament individual, comprometre's a treballar en un projecte col·lectiu, i combinar la descoberta i la construcció de coneixements amb la formalització i la interiorització del que s’ha après.
Conèixer maneres d’organitzar l’escola d’una manera diferent de la que s’utilitza habitualment, motivar-se davant la possibilitat d’elaborar projectes d’escola que busquin la millora en alguns aspectes organitzatius, analitzar la viabilitat de diverses experiències i fer-ne una valoració, així com valorar la importància del bon clima al claustre per arribar a fer propostes de millora.