Una escola amb drets
comença en tu

Desenvolupar la dimensió emocional i social de l’alumnat mitjançant metodologies participatives.
Tractar la temàtica sexual d’una manera més oberta i propera i trencar els tabús i les pors intrínseques entre els adolescents.
Educar els alumnes en l’afectivitat i la sexualitat mitjançant una comunicació sincera i transparent.
Millorar la comprensió lectora mitjançant la tutoria entre iguals i la posada en pràctica amb la família.
Millorar el desenvolupament dels alumnes mitjançant la participació de voluntaris a l’escola per desenvolupar el currículum.
Posar en marxa un procés de canvi adreçat a modificar els factors associats al fenomen de l’abús de les drogues, tant al medi escolar com fora del centre.
Ensenyar els efectes de les drogues sobre les neurones mitjançant activitats pertanyents al currículum de l’ESO.
Conscienciar l’alumnat sobre els riscos del consum de substàncies addictives.
Fomentar valors com la solidaritat per mitjà del contingut de la ràdio i desenvolupar el currículum amb la implantació de les TIC com a eina i recurs del procés d’aprenentatge.