Una escola amb drets
comença en tu

Convertir les aules de Secundària i Batxillerat en espais de convivència, per acollir emocions, treballar conflictes d’aula, problemes entre companys o amb els pares, dols per defunció..., espais per donar humanitat i sentir viva la pràctica docent.
Fomentar la interacció de l’alumnat per millorar l’aprenentatge de la llengua i les relacions entre els alumnes mitjançant la tutorització entre ells.
Aconseguir el respecte i la convivència entre l’alumnat de les diverses ètnies i cultures al nostre propi centre educatiu mitjançant el cinema.
Apropar l’art a les persones que tenen necessitat de suport específic.
Afavorir l’alumnat amb dificultats de regulació del comportament perquè es pugui integrar a la societat.
Integrar els alumnes amb dificultats acadèmiques dins del sistema educatiu mitjançant la metodologia CAMP.
Desenvolupar en l’alumnat competències de desenvolupament personal i social amb la finalitat de facilitar l’accés a la participació democràtica i l’aprenentatge dels continguts escolars.
Estimular els sentits i aprofitar-los per crear diferents sensacions, afavorir la capacitat d’atenció i impulsar el desenvolupament general de l’individu.
Generar coneixements sobre diferents àrees de la vida en infants amb ganes d’aprendre mitjançant tècniques dialògiques i de reflexió per tal d’arribar a una expressió millor de nosaltres mateixos.
Aprendre a reconèixer i pal·liar l’assetjament escolar dins dels centres mitjançant unes pautes d’actuació del professorat.

Pàgines