Una escola amb drets
comença en tu

Un nou model de centre i un projecte global que potenciï l’educació en valors, el treball autònom i cooperatiu
Ajudar a superar les dificultats organitzatives i incrementar el grau d’autonomia alhora que es desenvolupen el sentit crític i la responsabilitat personal i del grup classe.
Construir un projecte educatiu d’escola amb el suport dels pilars següents: la participació de les famílies, la qualitat de l’espai, la qualitat del temps, la formació interna i el seminari d’escoles de nova creació amb la finalitat de fer de l’escola un lloc per créixer en un ambient estructurat per poder estar junts, pensat i organitzat per convidar els nens i nenes a fer, experimentar i compartir els propis coneixements amb ritmes i estils diferents.
Transformar l’escola i posar-la al servei de la comunitat per aconseguir una educació millor per a tothom i fer-ho de manera participativa i oberta.
Afavorir la convivència en una escola dotant l’alumnat de recursos per afrontar conflictes durant les sessions d’educació física i que puguin utilitzar a la seva vida quotidiana.
Considerar la diversitat com una característica positiva de les persones i mantenir com a tret singular del projecte el fet de ser una escola no excloent.