Una escola amb drets
comença en tu

Saps que ja hi ha centres educatius que han desenvolupat pràctiques de referència pel que fa a la promoció dels drets de l’infant a l’escola? Considerant que la qualitat i la riquesa pedagògica d’aquestes experiències no pot passar desapercebuda, posem a la vostra disposició una compilació de bones pràctiques per enriquir la vostra praxi educativa de vivències i referents exemplificadors que ja s’han dut a terme en altres contextos.

Els paràmetres que han guiat la selecció i la categorització de les bones pràctiques són els criteris establerts per definir el model d’una escola amb drets que pren la Convenció sobre els Drets de l'Infant com a eix vertebral de la filosofia i de l'actuació educativa. A cada criteri corresponen una sèrie de bones pràctiques que són exemples de com posar-lo en pràctica. Algunes també poden ser aplicables a altres criteris; per tal d'ordenar-les, però, s'ha prioritzat el criteri principal.

T'oferim una recopilació d'experiències i exemples de propostes que et serviran perquè tu també comencis a fer-ho i t'animen a nodrir aquesta secció amb iniciatives que coneguis. Per això, vés a la secció PROPOSA i omple el formulari amb les teves dades i la descripció de la bona pràctica.
 

Criteris d'una escola amb drets

Aquests criteris han de servir d'orientació sobre com s’ha de gestionar l’escola, com ha de ser l’actuació docent i la cultura del centre i què han de conèixer i interioritzar tots els actors de la comunitat educativa sobre la Convenció sobre els Drets de l’Infant i els seus principis i valors.

 

Afecta la visió i la missió de l’escola i l’enfocament de tots els documents institucionals, així com la gestió de l’equip directiu per vetllar i promocionar una escola amb drets.

La perspectiva de drets en l'educació implica el reconeixement que els infants són ciutadans plens (i no adults en formació) amb dret a pronunciar-se i incidir en tot allò que els afecta. La Convenció és transversal i punt de referència per a l’aula, per a l’aprenentatge i per a la vida de l’infant.

S’implementen estratègies per al desenvolupament d’habilitats per a la vida, de comunicació i de resolució de conflictes.

L’entorn d’aprenentatge és un espai en què tant adults com infants se senten respectats, actuen responsablement i propicien un clima d’inclusió i de respecte. Els adults tenen comportaments i actituds respectuosos amb els drets i els infants tenen l’oportunitat d’aprendre i viure els seus drets i responsabilitats.

Està preparat per ensenyar els drets durant la tasca instructiva a l'aula i per garantir-ne l'exercici a dins i fora de l'escola. Avalua les seves pròpies pràctiques i actituds, impulsa programes justos i equitatius i en denuncia les possibles violacions.

 

Contribueixen a garantir el compliment dels drets més enllà de l’àmbit escolar i les condicions per a un millor desenvolupament de l’infant.